Udnytte energien bedst mulig

For at få den optimale udnyttelse af den gasmængde der bruges til varme-produktionen, bliver de muligheder der er til rådighed herfor hele tiden undersøgt og, såfremt der er god økonomi i et projekt, indbygget i varmeproduktionen.

 

 

På den nyeste gaskedel er der etableret ekstra røggaskøling ligesom der på varmeproduktionen fra de 5 gasmotorer også er etableret røggaskøling. Sidstvnævnte projekt betød, at den varme som blev ledt fra gasmotorerne til skorstenen, først blev ført gennem en røggaskøling, hvilket medførte, at afgangs- temperaturen fra gasmotorerne, som er ca. 120 grader blve reduceret til 40 grader.

 

Den viste røggaskøler fra gaskedel gav en besparelse på gasforbruget på 7% 

 

//