2007 blev igen et skelsættende år

Den 31. august 2006 kunne man læse i dagspressen, at Konkurrencestyrelsen havde udstedt et påbud til Elsam (tidligere I/S Nordkraft) om at få solgt de sidste 5 kraftværker, som Elsam havde givet tilsagn om at afhænde i forbindelse med Elsam/Nesa fusionen i 2004.

I forbindelse med Elsams overtagelse af Nesa var det et krav fra Konkurrencestyrelsen, at selskabet skulle sælge kraftværker med en samlet produktion på 230 Megawatt. Der var indtil da solgt værker med en produktion på i alt 200 megawatt, men det kneb med salget af de sidste 5 kraftværker.

Det ene af disse 5 kraftværker var det i Nibe, som Nibe Varmeværk købte varme af.

Ifølge Dong Energy, der efter storfusionen ejede Elsam, havde ingen købere været interesseret i at betale nok for de diste 5 kraftværker, hvorfor disse ikke var solgt. Konkurrencestyrelsen mente derimod, at der var købere til de pågældende kraftværker og påbød derfor Elsam til aktivt at bistå en neutral forhandler i forhandlingerne med de tilbageværende tilbudsgivere, så de sidste 5 kraftværker kunne blive solgt hurtigst mulig.

Nibe Varmeværk var orienteret om salget, og havde også modtaget tilbud på køb af kraftværket, men den tilbudte pris var efter bestyrelsens opfattelse ganske urealistisk, og da kontrakten mellem Nibe Varmeværk og Elsam var opsagt, ville en eventuel ny køber ikke have en aftale med Nibe Varmeværk, og derfor ingen aftager til den producerede varme. Af samme årsag afventede bestyrelsen hvad der måtte ske. Med Konkurrencestyrelsen udmelding om, at et salg nu skulle ske, satte gang i processen.

4 ud af de 5 kraftvarmeværker, var meget interesseret i et køb, idet disse værker havde over- og underskudsfordeling med Dong Energy. Nibe Varmeværk havde ikke "fælles" budget med Dong Energy, men betalte som tidligere nævnt en pris for den varme som blev købt.

De 4 kraftvarmeværker kontaktede Nibe Varmeværk for at der kunne gives et samlet tilbud på køb af de 5 kraftvarmeværker, hvilket var en forudsætning for en handel.

Efter interne forhandlinger mellem de 4 kraftvarmeværker og forhandling med de 5 kraftvarmeværker og Dong Energy, blev en handel afsluttet med meget kort varsel.

For Nibe Varmeværk betød det, at kraftvarmeværket blev købt for en samlet sum på kr. 3,5 millioner kroner. Den første pris som Dong Energy havde oplyst at Nibe Varmeværk kunne købe Kraftvarmeværket for, lød på kr. 23 millioner kroner, så det må siges at være en god handel der blev indgået.

//