Forbruger nr. 1000

Tilsluttes Nibe Varmeværk

Byens udvikling gennem de følgende 20 år betød, at man i 1981 var nået op på 820 forbrugere, men allerede 7 senere, i 1988 kunne man byde velkommen til forbruger nr. 1.000 som var Johanne og Alfred Larsen i Nørbæksgade 18. 

 

På billedet byder varmeværkets formand Bjarke Jensen og forretningsfører Jørn Skoda, Johanne og Alfred Larsen velkommen som forbruger i Varmeværket med en erkendtlighed.

De 1000 forbrugere blev nu forsynet med varme fra ca. 30 km dobbeltledning i byens gader og veje. Hvis man dertil lægger længden af stikledningerne, fra hovedledningerne i gader og veje til forbrugeren ejendom, var den samlede ledningslængde på ca. 75 km.

En dobbeltledning betyder, at der er en ledning der sender fjernvarmevandet frem til forbrugeren, og en ledning der sørger for at fjernvarmevandet returneres fra forbrugeren til varmeværket.

//