Hvad er kraftvarme ?

Varme kan produceres på forskellige måder og ved forskellige teknologier. På et traditionelt kraftværk omsættes 35% - 45% af den indfyrede energi til el. Resten af energien udnyttes ikke, men størstedelen forsvinder med kølevandet ud i havet og resten (10 % - 15%) via skorstenen op i den blå luft.

På et kraftvarmeværk produceres el på samme måde som i et kraftværk, men i stedet for at lede kondensationsvarmen fra dampen med kølevand ud i havet, bliver dampen kølet med returvand fra et fjernvarmefordelingsnet. Dermed bliver fjernvarmevandet opvarmet og overskudsvarmen fra elproduktionen altså udnyttet i fjernvarmenettet, således at 85 % - 90 % af den tilførte energi (brændselt) bliver udnyttet.

En anden fordel ved kraftvarmeproduktion er, at der ikke kræves adgang til havvand til køling. Dermed kan værket placeres ved byer, hvor der er et tilstrækkeligt stort fjernvarmebeholv og fjernvarfordelingsnet.

Kilde: Energistyrelsen

//