Tilslutningspris, pr. 01.11.2022

Beregningsgrundlag:

Ejendomme op til 130 m2  kr. 15.000,00
Ejendomme mellem 130 og 200 m2   kr. 18.750,00

Ejendomme større end 200 m2 betaler kr. 15.625 plus kr. 21,88 pr. m2 ud over de 200 m2.

 

 

For bygningsdele, der ifølge BBR ikke er beregnet til boligformål, opgøres beregningsarealet ud fra det maksimale effektbehov, hvor 0,1 kW svarer til 1 m2.

Det maksimale effektbehov fastsættes enten som summen af de enkelte installationers effekter ved en fremløbstempaeratur på 70 C og en afkøling på 30 C ved - 12 C udetemperatur (for brugsvand gælder en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C) eller som den maksimale effekt, kunden ønsker til rådighed.

Stikledningspris:

Betales pr. kanalmeter til og med dimension Ø 28 mm. kr. 900,00
Selvgravning betales pr. kanelmeter til og med dimension Ø 28 mm. kr. 375,00

Der betales et inspektions tillæg ved selvgrav max. 20 kanalmeter, længere kontaktes værket.

kr.

3.000,00

Vejledning for selvgravning skal værket kontaktes. Større stikledningsdimensioner betales efter regning.

Stikledningsprisen gælder for den ledningslængde, der er etableret på kundens grund, inkl. sokkelgennemføring.

Byggemodningsbidrag:

Udstykker betaler de faktiske omkostninger til etablering af distributionsnet.

Ved udstykningsområder opkræves der et a´contobeløb pr. parcel. kr. 11.000,00

Alle priser er incl. moms. 

Byggemodningsbidraget betales af grundudstykkeren til varmeværket, når gadeledningen etableres.

Der kan opkræves et a´conto betaling på 50%, inden arbejdet påbegyndes.

Byggemodningsbidrag fordeles på antallet af ejendomme i området og varmeværket kan stå i forskud med de ejendomme, der ikke er tilsluttet.

//