Udflytning af Varmeværket

Den 10. oktober 1989 godkender generalforsamlingen en udflytning

I årene op til 1989 skete mange ting indenfor varmeforsyningsområdet, ting som for en stor del havde baggrund i udenlandske begivenheder, såsom oliekriser og lignende.

Fra regeringens side forsøgte man at mindske Danmarks afhængighed af udenlandske olieforsyninger ved bl.a. at fremme udnyttelsen af de danske oliefelter i Nordsøen, herunder anvendelsen af naturgas.

Udvnyttelsen af al energi skulle også dengang være størst mulig, og det kunne bl.a. ske ved samtidig produktion af el og varme.

Da Aalborg Kraftværket I/S Nordkraft, i samme forbindelse, havde besluttet at opføre et nyt kraftvarmeværk på Hobrovej, lige uden for Nibe By, indledte Nibe Varmeværk forhandlinger med I/S Nordkraft om et samarbejde, og resultatet heraf blev, at det på generalforsamlingen den 10. oktober 1989 blev godkendt, at Nibe Varmeværk flyttede varmecentralen på Hovvej til det nye kraftvarmeværk på Hobrovej.

På Billedet fremstår de to værker som et samlet bygningskompleks, men de er beliggende på hvert sit matr. nr. adskilt af en brandmur.

El- og varmeproduktionen på I/S Nordkrafts bygningsdel, blev fremstillet på 5 gasmotorer. Varmeproduktionen blev så købt af Nibe Varmeværk til samme pris, som Nibe Varmeværk selv kunne fremstille varmen til på de tre gaskedler, som var medtaget fra varmecentralen på Hovvej.

Samproduktionen af el og varme betød en bedre udbyttelse af energien, og samtidig kunne Nibe Varmeværk reducere udgifterne til drift og vedligehold af kedlerne, idet kedlerne kun blev brugt, såfremt Kraftvarmeproduktionen fra I/S Nordkraft ikke var til rådighed.

Udgiften til drift og vedligehold af de 5 gasmotorer var Nibe Varmeværk uvedkommende, i stedet modtog varmeværket betaling for tilsyn og service på gasmotorerne.

 

//