Stiftende generalforsamling

Torsdag den 13. april 1961 afholdt man stiftende generalforsamling på Turisthotellet, og her kom den andelsselskab "Nibe Varmeværk A.m.b.a." til verden.Forud for mødet var der udsendt dagsorden samt udkast til love og vedtægter til de 206 husstande, som havde tilsluttet sig. I den indledende orientering blev det oplyst, at man med 206 husstande var lige i nærheden af det antal, som kunne gøre et varmeværk rentabelt. At der ville komme flere til, var man ikke i tvivl om. På den baggrund kunne mødets dirigent

 

 

Nuværende formand Ole Johansen

Man gennemgik vedtægterne punkt for punkt og med nogel små ændringer, blev de vedtaget af forsamlingen. Således blev det besluttet, at generalforsamlingen først vælger formand og derefter de øvrige fire medlemmer af bestyrelsen. På mødet behandledes også forslag til forbrugerkontrakten. Der blev stillet en række spørgsmål, og med mindre ændringer blev kontrakformen vedtaget.

Generforsamlingen valgte som formand Olaf Kjeldgaard. Som medlemmer af den første bestyrelse valgtes i øvrigt: Th. Carlslund, Ejvind Nedergaard, Anker Poulsen og J. Skjøtt Hedegaard.

Bestyrelsen konstituerede sig senere med Th. Carlslund som næstformand og J. Skjøtt Hedegaard som kasserer. Bestyrelsen for det ny andelsselskab fik 14 dage til at sunde sig i, men så lagde de også jakkerne og smøgede ærmerne op. Der var meget at tage fat på, og forhandlingsprotokollerne fra året 1961 viser, med mange siders referater, at der blev arbejdet i bestyrelsen.

//