INFORMATION TIL FORBRUGERNE FRA BESTYRELSEN

30. januar 2024

Nibe Varmeværk har for nyligt afsluttet forhandlingerne med Aalborg Forsyning om en mulig overtagelse af varmeværket. Efter omhyggelige overvejelser og drøftelser, har bestyrelsen valgt at Nibe Varmeværk forbliver et forbrugerejet værk, da bestyrelsen mener at det for nuværende ikke er økonomisk gunstigt for vores forbrugere at overgå til Aalborg Forsyning.

Beslutningen beror dels på konklusionerne fra en uvildig rapport fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab, som peger på usikkerheder omkring fastsættelsen af kraftvarmetillægget, samt den seneste udvikling af varmepriser ved Aalborg Forsyning kontra Nibe Varmeværk. 

Forskellen mellem tilbuddet fra Aalborg Forsyning og Nibe Varmeværks priser, beregnet på et standardhus på 130 m2, vil med de seneste prisfastsættelser pr. 1. april 2024 betyde en meromkostning på ca. 40 % for Nibes forbrugere med kraftvarmetillægget inkluderet.

Desuden vurderer bestyrelsen, at vores produktionsapparat og ledningsnet er af den nødvendige kvalitet således at Nibe Varmeværk kan opretholde en pålidelig varmeforsyning til vores forbrugere de næste mange år. 

Det betyder at vi vil se fremad og planlægge løsninger der kan sikre en bæredygtig og fremtidssikret varmeforsyning. Vi anerkender vigtigheden af at udvikle og implementere alternative energikilder for at imødegå fremtidige udfordringer og opfylde kravene til miljømæssig bæredygtighed.

Nibe Varmeværk vil fortsat arbejde hårdt for at levere en effektiv og økonomisk overkommelig fjernvarme til vores forbrugere.

Med venlig hilsen


Bestyrelsen
Nibe Varmeværk

//