INFORMATION FRA BESTYRELSEN

25. oktober 2023

Som besluttet på den ordinære generalforsamling i foråret, har Bestyrelsen fået udarbejdet en uvildig vurdering af Aalborg Forsynings beregning af kraftvarmetillægget. Der er desuden bestilt en vurdering af de mest fordelagtige fremtidige produktionsanlæg til brug i det tilfælde, at Nibe Varmeværk fortsætter som selvstændigt værk. Nibe Varmeværk har nu modtaget den første rapport (Rapport A). Det er den del, der alene omhandler kraftvarmetillægget. Altså det beløb, som forbrugerne i Nibe skal betale for at blive koblet på Aalborg Forsynings net. Rapport A er lagt op på Nibe Varmeværks hjemmeside. Rapporterne er bygget op på nedenstående måde.
A. Gennemgang af Aalborg Forsynings rapport med fjernvarmepris til Nibe Varmeværk.
B. Økonomiske konsekvensberegninger for etablering af nye produktionsanlæg i Nibe Varmeværks bestykning.
C. Vurdering af mest fordelagtige fremtidige produktionsforhold for Nibe Varmeværk baseret på resultater i pkt. A og pkt. B.
D. Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser
(Rapport B, C og D kommer samlet).
Aalborg Forsyning kom frem til et kraftvarmetillæg på 26,44 kr. + moms pr. m2 i 20 år. Dansk Fjernvarme Projekt (DFP) har regnet sig frem til et beløb på 11,44 kr. pr. m2 i 20 år. Det skal pointeres, at dette tal fra DFP er teoretisk beregnet, mens tallet fra AF er et konkret tilbud og er inklusive AF’s risikotillæg.
Nibe Varmeværk afventer Rapport B, C og D, inden Bestyrelsen kommer med en anbefaling. Rapport A kan ikke stå alene, da Rapport B, C og D omhandler fremtidige investeringer for Nibe Varmeværk som selvstændigt værk. Bestyrelsen forventer at modtage Rapport B, C og D i indeværende år, hvorefter der kommer yderligere information. MVH Bestyrelsen

//