INFORMATION TIL FORBRUGERNE FRA BESTYRELSEN

Nibe Varmeværk har for nyligt afsluttet forhandlingerne med Aalborg Forsyning om en mulig overtagelse af varmeværket. Efter omhyggelige overvejels...

Rapport 2 vedr. forslag til alternative produktionsapparater er modtaget.

BUDGET 2024

BUDGET 2024 LIGGER NU KLAR I E-FORSYNING UNDER DOKUMENTER.

INFORMATION FRA BESTYRELSEN

Som besluttet pa den ordinære generalforsamling i foraret, har Bestyrelsen faet udarbejdet en uvildig vurdering af Aalborg Forsynings beregning af...

Sommerferie-hilsen

Vi vil her fra bestyrelsen gerne ønske alle forbrugere en dejlig sommer, og vi haber i alle kommer til at nyde den. Vi har lige lidt informatio...

Orientering til Nibe Varmeværks forbrugere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:00

INFORMATION TIL FORBRUGERNE

Ekstra ordinær generalforsamling den 3. april 2023 aflyst

Opdateret spørgsmål om overtagelse

VIGTIGT Såfremt man skal gøre brug af en fuldmagt, kan denne downloades her på vores hjemmeside eller skriv til nibe@nibevarmevaerk.dk. Fuldmagten kan kun gives til en anden andelshaver af Nibe Varmeværk a.m.b.a. Man skal bruge Nibe Varmeværk´s fuldmagt og den skal returneres til os, ellers er den ikke gyldig. Tryk her for fuldmagt.

Spørgsmål om overtagelse

NV Præcisering af fakta

Afstemning om Aalborg Forsyning

ORIENTERINGSMØDE MED AALBORG FORSYNING den 8. marts 2023

ORIENTERINGSMØDE MED AALBORG FORSYNING den 8. marts 2023  

ORIENTERINGSMØDE MED AALBORG FORSYNING - Angående eventuel overtagelse af Nibe Varmeværk

HVOR : Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00 hos Nibe Festival, Industri vej 5, 9240 Nibe HVEM : Mødet er kun for Nibe Varmeværks forbrugere, og...

Til Forbrugerne

Budget og styringstabel 2023 ligger nu klar i E-forsyning

VIGTIG INFORMATION TIL FORBRUGERNE

Nedsat varmepris Nibe Varmeværk A.M.B.A. har nu lagt budget for 2023.  Vi ser stadigvæk ind i endnu et varmear, hvor store prissvingninger p...

NYT FRA AALBORG FORSYNING

Uddrag af mail fra Aalborg Forsyning:   Vi arbejder fortsat intensivt med kraftvarmetillægget, sa vi er sikre pa at na frem til et resultat, d...

INFO FRA AALBORG FORSYNING

//