Energibesparelser

Regeringen vedtog i 2007 en energisparelov der medførte, at de varmeværker der havde en vis størrelse, skulle finde energibesparelser der, for Nibe Varmeværk vedkommende, svarede det til 25 parcelhuses varmeforbrug hvert år.

 5419-6747-erik -FN-7

Varme-værkerne måtte ikke medregne de besparelser som værkerne selv kunne finde i varmeproduktionen eller på ledningsnettet, besparelserne skulle finde hos varme-forbrugerne.

I 2010 blev kravet fra regeringen yderligere strammet, idet kravet nu var ca. den dobbelte besparelse, altså energiforbruget fra ca. 50 parcelhuse hver år.

I de nye krav blev det dog tilladt at medregne den besparelse som varmeværket selv kunne opnå ved en bedre udnyttelse af energien, herunder et mindre varmetab fra det ledningsnet som distribuerer varmen til og fra varmeforbrugerne.

5419-6686-poul  Det er en svær opgave for varmeværkets ansatte, at finde så mange besparelse blandt ejendommene i Nibe By, idet langt de fleste ejendomme udnytter energien på en fornuftig måde.

At det er tilfældet kan varmeværket konstatere via de målinger som dagligt registreres over den fremløbs- og returtemperatur der er i lednings-nettet.

Ny besparelser hos varmeforbrugerne skal derfor findes på de ejendomme, der forbedrer ejendommens klimaskærm, det vil sige, kommer mere isolering på loftet, isætter nye energisparevinduer, og flere andre tiltag.

Kan varmeværket ikke finde de krævede besparelser hos forbrugerne, skal varmeværket købe disse besparelser andre steder, det kan så være andre steder i Danmark eller i udlandet.