Der indkaldes til ordinær generalforsamling

26. marts 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Nibe Idræts- og Kulturcenter, mandag den 29. april 2019 kl. 19:00.

Dagsorden jfv. vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 1. april 2019 - på mail:  johansen@nibevarmevaerk.dk