Graddagesystem

Såfremt der ikke er fejl på varmeanlægget, eller der er foretaget ændringer med hensyn til isolerings-arbejder på ejendommen, kan man sammenligne varmebehovet for en periode ved hjælp af et såkaldt graddagesystem.

En graddag beregnes som forskellen mellem en indetemperatur på 170C og gennemsnittet af udetemperaturen pr. dag for en given periode. Det betyder, at hvis der eksempelvis er -50C ude i gennemsnit over et døgn, giver det 22 graddage for det pågældende døgn.

Graddagene kan efterfølgende sammentælles og bruges som et mål for hvordan vejret har været i en given måned eller år.

Nibe Varmeværk fastsætter altid en kommende varmeperiode efter et såkaldt normalgraddageår, som er gennemsnittet af 10 års graddage.

 

år

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

marts

april

maj

juni

2001 / 2002

9

15

123

151

356

506

457

359

378

277

113

34

2002 / 2003

18

0

80

300

372

523

508

518

412

298

141

28

2003 / 2004

7

19

81

318

291

394

532

430

403

258

141

82

2004 / 2005

45

12

79

211

347

400

415

458

467

257

153

62

2005 / 2006

5

29

88

176

313

441

543

459

525

309

149

41

2006 / 2007

0

6

16

125

267

302

368

412

313

213

124

28

2007 / 2008

9

23

99

235

333

395

395

344

398

260

116

43

2008 / 2009

8

10

90

207

315

421

488

447

397

200

135

114

2009 / 2010

5

5

54

266

280

466

603

511

423

305

200

58

2010 / 2011

3

23

105

252

382

601

512

472

421

182

140

30

2011 / 2012

15

23

68

206

287

379

446

482

327

290

124

87

2012 / 2013

20

8

88

242

307

497

502

471

525

300