Tilslutningspris

Ejendomme op til 130 m2 betaler kr. 12.500,00.
Ejendomme mellem 130 og 200 m2 betaler kr. 15.625,00.

Ejendomme større end 200 m2 betaler kr. 15.625 plus kr. 21,88 pr. m2 ud over de 200 m2.

For bygningsdele, der ifølge BBR ikke er beregnet til boligformål, opgøres beregningsarealet ud fra det maksimale effektbehov, hvor 0,1 kW svarer til 1 m2.

Det maksimale effektbehov fastsættes enten som summen af de enkelte installationers effekter ved en fremløbstempaeratur på 70 C og en afkøling på 30 C ved - 12 C udetemperatur (for brugsvand gælder en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C) eller som den maksimale effekt, kunden ønsker til rådighed.

Stikledningen betales med kr. 750,00 pr. kanalmeter til og med dimension Ø 28 mm. Stikledningen ved selvgravning betales med kr. 375,00 pr. kanalmester til og med dimension Ø 28 mm. Der betales et inspektions tillæg ved selvgravning på kr. 2.500,00 max. 20 kanalmeter, længere kontaktes værket. Vejledning for selvgravning skal værket kontaktes. Større stikledningsdimensioner betales efter regning.

Stikledningsprisen gælder for den ledningslængde, der er etableret på kundens grund, inkl. sokkelgennemføring.

Ved udstykningsområder, hvor der skal betales byggemodningsbidrag, opkræves der, ud over byggemodningsbidraget, et a´contobeløb på kr. 12.500,00 pr. parcel.

Alle priser er incl. moms.